RPS-60-15

RPS-60-15
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
12,97 € + DPH (15,56 €)
Jednovýstupový miniatúrny napájací zdroj vyhovujúci medicínskym štandardom.
Výkon 60W
Vstup: 90 - 264 VAC, 127-370VDC
Výstup: 15V / 4A.
Rozmery: 101.6x50.8x29 mm
Údaje
EAN číslo
257268