CDM-2MX-M12

CDM-2MX-M12
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
34,65 € + DPH (41,58 €)
Snímacia vzdialenosť: 2,5 m, výstup: PNP & NPN, napájacie napätie: 10- 30 V DC, spínací, infračervená LED, pripojenie cez konektor
Údaje
EAN číslo
45