Rozdelenie UPS zdrojov

Ako fungujú UPS zdroje a čo sú UPS zdroje (aj laickými slovami):

 

Čo je potrebné určite vedieť:

1) UPS funkcia znamená: 

AC/DC zdroj s UPS funkciou je taký zdroj, ktorý má (aspoň) dva výstupy. Jeden pre zaťaženie záťažou (spotrebičom) a druhý výstup pre pripojenie akumulátora. Pri výpadku 230V zdroj automaticky prepojí akumulátor k záťaži, tým pádom, aj pri výpadku siete je záťaž napájaná 12, 24 či 48V (podľa prevedenia a akumulátora). Pri opätovnom "nabehnutí siete" zdroj skontroluje úroveň vybitia akumulátora a začne ho podľa potreby nabíjať. Pri plne nabitom akumulátore prúdi doň zo zdroja udržiavací prúd, ktorý kompenzuje samovybíjanie akumulátora.

 

2) Aký akumulátor pre zdroj s UPS funkciou?

Základná matematika pri UPS-kách hovorí, že ideálny akumulátor je taký, ktorý má 10-násobok hodnoty nabíjacieho prúdu. Čiže, ak má zdroj nabíjací prúd 0,5A, tak k nemu ideálny akumulátor bude mať kapacitu okolo 5Ah (0,5x10). Čas nabíjania úplne vybitého akumulátora je vo všeobecnosti cca 10hodín.
Pozn:

- uvádzané hodnoty sú orientačné a majú slúžiť pre "rozumné" poskladanie UPS systému. Existujú špeciálne akumulátory, kde je nabíjací čas podstatne kratší. 

 

Čo je v ponuke? 


 

Séria AD-55 / AD-155 
- zdroje s UPS funkciou v perforovaných skrinkách - "stará dobrá klasika". Táto séria bola prvá z produkcie MeanWell s funkciou UPS. Jej výhodou je spoľahlivosť, cena. Nevýhodou pomerne nízky nabíjací prúd v porovnaní s novšími sériami. Vyrába sa v 55W (pre 12 alebo 24V akumulátor) a 155W (pre 12, 24 alebo 48V akumulátor) prevedení.

Vybrať si môžete z nasledovných výkonov:

AD-55 (55W) / AD-155 (155W) 

 

 

 

PSC séria

- zdroje s UPS funkciou v prevedení: otvorený zdroj. Najvhodnejšia verzia pre zabudovanie do hotového zariadenia. Výhodou je ich vyšší nabíjací prúd v porovnaní s AD sériou. 

 

Vybrať si môžete z nasledovných výkonov:

PSC-35 (35W) / PSC-60 (60W) / PSC-100 (100W) / PSC-160 (160W)

 

 

 

DRC séria

- séria UPS zdrojov na DIN lištu v modro-bielom prevedení. Ich nespornou výhodou je samotné prevedenie na DIN lištu, pomer cena/výkon, vyššie nabíjacie prúdy, ktoré umožňujú pripojiť napr. až 24Ah akumulátor (DRC-100A) ako aj možnosť spätnej väzby napríklad cez zabudovaný relé kontakt. 

 

Vybrať si môžete z nasledovných výkonov:

DRC-40 (40W) / DRC-60 (60W) / DRC-100 (100W)

 

 

 

SCP Séria

- zdroj v perforovanej skrinke s káblovými konektormi pre jednoduché pripojenie akumulátora. Nepochybnou výhodou tohto zdroja je jeho cena, nevýhodou zase absencia ochrany akumulátora pred úplným vybitím.

 

Vybrať si môžete z nasledovných výkonov:

SCP-35 (35W) / SCP-50 (50W) / SCP-75 (75W)

 

Do tejto kategórie UPS zdrojov môžeme zaradiť aj nasledovné dve zariadenia, UPS modul a REDUNDANTNÝ modul.

 

 

DR-UPS40

- je to UPS modul, ku ktorému je možné pripojiť akumulátor a napájací zdroj. Takýmto spôsobom dostaneme UPS systém. Výhodou tohto modulu je určite prúd, ktoý dokáže pri výpadku siete poskytnúť, a to až 40A. Nevýhodou je jeho prevedenie len pre 24V systémy. 

 

Nájdete ho tu:

DR-UPS40

 

 

 

DR-RDN20

- je to redundantný DIN modul, ku ktorému je možné pripojiť dva napájacie zdroje súčasne (max. 2x 20A / 24V). Takýmto spôsobom dostaneme systém, z ktorého môžeme čerpať 24V aj v prípade, že bude mať jeden zo zdrojov poruchu. Výhodou tohto modulu je aj indikácia prípadnej poruchy zdroja, ako aj indikácia správneho fungovania. 

 

Nájdete ho tu:

DR-RDN20

 

UPS-ky a ZÁLOŽNÉ ZDROJE (na 230V)

Samostatnú kategóriu tvoria tzv. UPS-ky, resp. "záložné zdroje". V prevažnej miere ide o produkty určené pre koncového užívateľa, čiže, sú v prevedení "user friendly". Sú to kompaktné zariadenia, ktoré disponujú AC káblom pre ich jednoduché zapojenie do elektrickej siete a sú vybavené jednou alebo viacerými elektrickými zásuvkami (230V AC). V závislosti od prevedenia môžu byť tieto UPS s výstupným signálom:

- modifikovaná sínusová vlna: (jej použitie napr. v kombinácii s elektromotorom sa neodporúča, resp. nie dlhodobo). Ideálne využitie je pre zálohovanie PC a pod.

- reálna sínusová vlna: elektrický prúd, ktorý dostávate z takejto UPS-ky sa ničím nelíši od prúdu v klasickej elektroinštalácii. S obľubou sa používa pre zálohu obehových čerpadiel.

V našej ponuke takéto UPS-ky nájdete tu!

 

POZOR:

Pre vhodnú voľbu výkonu UPS-ky je vhodné sa poradiť s odborníkom, keďže napríklad hlavne pri elektromotoroch môžu byť rozbehové prúdy týchto motorov podstatne vyššie, než samotný nominálny výkon elektromotora (pr: pri elelktromotore cca 100W výkonu môže tento "spotrebovať" pri rozbehu aj 400-500W).