NSD15-48D12

NSD15-48D12
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
25,29 € + DPH (30,35 €)
DC-DC konvertor do DPS, dvojvýstupový Vin: 22-72 VDC, Vout: ?12 VDC, P: 15 W
Údaje
EAN číslo
488134