NSD10-12D5

NSD10-12D5
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
18,91 € + DPH (22,69 €)
DC-DC konvertor do DPS, dvojvýstupový Vin: 9,8-36 VDC, Vout: ?5 VDC, P: 10 W
Údaje
EAN číslo
442249