NSD15-12D15

NSD15-12D15
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
23,63 € + DPH (28,36 €)
DC-DC konvertor do DPS, dvojvýstupový Vin: 9,8-36 VDC, Vout: ?15 VDC, P: 15 W
Údaje
EAN číslo
384419