NSD15-12D5

NSD15-12D5
Výrobca
Výrobca
Použitie
Použitie
25,29 € + DPH (30,35 €)
DC-DC konvertor do DPS, dvojvýstupový Vin: 9,8-36 VDC, Vout: ?5 VDC, P: 15 W
Údaje
EAN číslo
264232